Rekrutacja

 

 

 

Executive MBA UG - 24. edycja

(MARZEC 2020-LUTY2022)

 

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 REKRUTACJA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NARZĘDZIA INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW - IRK. 

                                                         Rekrutacja aktywna


Zarejestruj Się

 

 

Etapy rekrutacji: 

 

1. Rejestracja w IRK:  do  dnia 29.02.2020 r.

2. Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych:   do 2020-03-02

- podanie wydrukowane z IRK i podpisane przez kandydata,

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku kierowniczym,

- kopia certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,

- 2 fotografie

3. Rozmowy kwalifikacyjne:  według kolejności zgłoszeń

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 04.03.2020r.

                                                  

                                                                                           dalsze informacje