dr MBA UG

Informacje dla studentów

 Egzamin poprawkowy dla ! rok NS2 z msg w sali numer 1 w dniu 03.03.2018 o godz. 9.00


XXI edycja Harmonogram i programy zjazdów
XXI Materiały -II semestr
XXII edycja Harmonogram i programy zjazdów
XII Materiały - 1 semestr
XXI- materiały III semestr
XXII- materiały II semestr