Rekrutacja

 

 

 

Executive MBA UG - XXIII edycja

(LUTY 2018- Luty 2020)

 

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 REKRUTACJA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NARZĘDZIA INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW - IRK. 


Zarejestruj Się

 

 

Etapy rekrutacji: 

 

1. Rejestracja w IRK:  do  dnia 6 marca  2018r.

2. Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych:  do dnia 7 marca 2018 r.:

- podania, wydrukowanego z IRK i podpisanego,

- kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku kierowniczym,

- kopii certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,

- 2 fotografii

3. Rozmowy kwalifikacyjne:  według kolejności zgłoszeń

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 8 marzec 2018 r.